Back to site

Xiu Xiu - Assorted T-Shirts

$20.00

Xiu Xiu ‘For life’ Black T-Shirt
Xiu Xiu ‘Faces’ Brown T-Shirt
Xiu Xiu ‘Faces’ Pink T-Shirt
Xiu Xiu ‘Guns’ Hot Pink T-Shirt
Xiu Xiu ‘Circles’ Brown T-Shirt

Availability

 • 'For Life' Black Men's X-Small - 100% in stock
 • 'Faces' Brown Men's Small - 100% in stock
 • 'Faces' Brown Men's Medium - 100% in stock
 • 'Faces' Pink Women's Medium - 0% in stock
  Sold Out
 • 'Guns' Hot Pink Men's Small - 100% in stock
 • 'Guns' Hot Pink Men's Medium - 0% in stock
  Sold Out
 • 'Guns' Hot Pink Men's X-Large - 0% in stock
  Sold Out
 • 'Circles' Brown Youth large - 100% in stock
 • 'Circles' Brown Men's Small - 0% in stock
  Sold Out
 • 'Circles' Brown Men's Medium - 100% in stock